Blootstelling aan UV-straling breekt R1234yf niet af

R1234yf vervangt R134a

Duitsland is betrokken geweest bij het langlopende verzet tegen R1234yf. Dit HFO-koudemiddel met een lage GWP zou het enige geschikte alternatief zijn in het kader van het Europees MAC-richtlijn betreffende R134a.

‘De overeenkomst is wetenschappelijk vastgesteld’

“Deze overeenkomst in termen van stabiliteit van beide koudemiddelen is wetenschappelijk vastgesteld en herhaaldelijk bevestigd door studies uitgevoerd door het Japanse National Institute of Metrology de National Oceanic & Atmospheric Administration in Boulder, Colorado in de Verenigde Staten”, reageerde Honeywell.

De fabrikant benadrukt dat het koudemiddel jarenlang zonder problemen werd gebruikt en wees erop dat R1234yf en in ieder geval ook R134a in de atmosfeer door OH-radicalen desintegreren en niet door UV-straling.

Duitsland niet blij met invoering R1234yf

Duitsland blijft nog steeds mekkeren over de invoering van R1234yf. Toen R134a onder de MAC-richtlijn in Europa werd verboden, steunde de Duitse auto-industrie oorspronkelijk CO2 als voorkeursvervanging, maar moest zich schikken naar de rest van de wereld toen elders R1234yf de voorkeur werd. In 2012 kondigde Daimler aan dat zij R1234yf niet als vervangend koudemiddel zou toepassen omdat tests die door Daimler waren uitgevoerd aantoonden dat het koudemiddel gevaarlijk ontvlambaar zou zijn. De beweringen waren sterk weerlegd door onafhankelijke tests met inbegrip van die door de ingenieursorganisatie SAE International.

 

Bron:  koudeenluchtbehandeling.nl

Duitsland: koudemiddel-aanklacht ongegrond

De Europese Commissie dreigde afgelopen week opnieuw met gerechtelijke stappen tegen Duitsland omdat het autofabrikanten als Daimler niet aanpakt. Berlijn laat nu in een officiële reactie weten dat de aanklachten ongegrond zijn en een rechtszaak voor het Europese gerechtshof in Luxemburg niet te vrezen.

Daimler weigerde tot nu toe om nieuwe modellen af te vullen met het nieuwe aircokoudemiddel R1234yf. Inmiddels heeft de fabrikant toegezegd dat wel te gaan doen totdat het een aircosysteem kan leveren dat werkt op CO2 als koudemiddel. De Europese Commissie neemt daarmee geen genoegen. Brussel wil de dat de Duitse overheid Daimler verplicht tot een terugroepactie waarbij alle auto’s die in de ogen van de EC illegaal zijn afgeleverd met R134a, worden omgebouwd naar R1234yf of een ander koudemiddel dat voldoet aan de Europese milieueisen.

Europa en Duitsland zijn al jaren in een strijd verwikkeld rondom het nieuwe koudemiddel R1234yf. Een aantal Duitse autofabrikanten, met Daimler voorop weigert het gas te gebruiken omdat bij brand het fluorwaterstofgas zou vrijkomen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Daimler overstag met nieuw koudemiddel

Er hing Daimler een rechtzaak boven het hoofd vanuit de Europese Commissie omdat de Duitse autofabrikant door het oude koudemiddel R134a te blijven gebruiken, de aangescherpte milieuregels schond.

Sinds januari 2013 mogen er in Europa geen nieuwe automodellen meer op de markt worden gebracht met een aircosysteem dat gebruik maakt van koudemiddelen met een potentieel broeikaseffect dat meer is dan 150 keer dat van koolstofdioxide. Het oude koudemiddel R134a heeft een potentieel broeikaseffect dat 1.000 keer groter is. Vanaf januari 2017 mogen er helemaal geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die te veel broeikasgas produceren.

CO2-airco
R134yf is tot nu toe het enige verkrijgbare koudemiddel waarmee autofabrikanten aan de regels kunnen voldoen, maar dit is volgens Daimler te licht ontvlambaar en er komen bij brand giftige gassen vrij. De voorkeur van Daimler gaat uit naar een aircosysteem dat werkt met CO2 als koudemiddel. De S-klasse en nieuwe E-klasse zullen vanaf januari 2017 zijn uitgerust met een CO2-aircosysteem. Voor de rest van de modellen gaat het volgens Daimler niet lukken om de deadline te halen en zal daarom toch met R1234yf worden gewerkt.

Argon gas
Om de veiligheid van inzittenden en hulpverleners te garanderen ontwikkelde de fabrikant wel een automatisch blussysteem voor in de motorruimte. In het geval van een frontale aanrijding zorgt dit systeem er voor dat het koudemiddel wordt gescheiden van de hete motoronderdelen en dat de componenten gekoeld worden. Dit gebeurt met behulp van inert Argon gas dat op de relevante plaatsen wordt gespoten.

Eerder maakte Volkswagen al bekend bij gebrek aan een goed werkend CO2 systeem (tijdelijk) terug te zullen grijpen op R1234yf.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW phaeton en Audi A8 krijgen eerste CO2-airco

Wanneer het systeem zijn debuut maakt en wie de toeleverancier is, wil Volkswagen uit concurrentie-overwegingen niet onthullen, meldt Frankfurter Runschau. Ook Daimler werkt aan een CO2-systeem, dat volgend jaar op de markt komt. Op dit moment worden alle aircosystemen van Volkswagen nog afgevuld met het oude, milieubelastende R134a. Vanaf 1 januari 2017 mag dit koudemiddel niet meer worden toegepast in nieuwe auto’s.

Het nu al verkrijgbare, wel toegestane, alternatief R1234yf willen Volkswagen en Daimler niet gebruiken vanwege de vermeende veiligheidsrisico’s. De voorkeur van beide fabrikanten gaat uit naar CO2 als koudemiddel. Dit wordt al wel gebruikt in airco-installaties van touringcars, maar er is op dit moment nog geen systeem dat geschikt is voor personenauto’s.

Zwaarder
Vanwege de hogere druk moeten onderdelen van het CO2 aircosysteem zwaarder worden uitgevoerd. Deze nemen daardoor meer ruimte in beslag. De verwachting van onder meer Volkswagen zelf is dat 1 januari 2019 niet gehaald zal worden voor het hele modellengamma zodat een deel vanaf dat moment toch tijdelijk met R1234yf zal worden afgeleverd totdat er voor alle modellen een CO2-systeem beschikbaar is.

Verschillende Duitse politieke partijen en Greenpeace pleiten er bij de Europese Commissie voor om het verbod op R134a uit te stellen tot 2019 om autofabrikanten de gelegenheid te geven meteen over te stappen op CO2. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen ten opzichte van autofabrikanten die al zijn overgestapt op het veel duurdere nieuwe koudemiddel R1234yf, zouden autofabrikanten die het oude, en goedkopere, R134a blijven gebruiken een compensatie moeten betalen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Milieubeweging: EC houdt informatie achter over nieuw koudemiddel

DUH vroeg in januari dit jaar al inzage in de communicatie tussen de Europese Commissie, autofabrikanten en de chemieconcerns die het nieuwe koudemiddel fabriceren. Slechts een deel van deze informatie werd vrijgegeven. Volgens de Commissie om de economische belangen van de betrokken bedrijven te beschermen en het nog lopende onderzoek niet te verstoren.

DUH-directeur Jürgen Resch stelt dat de Europese Commissie hiermee de belangen van de chemische industrie boven die van het milieu en de veiligheid van mensen stelt. "Daarnaast versterkt dit gebrek aan transparantie de verdenking, dat de binnen de Europese Commissie verantwoordelijke industriecommissaris Antonio Tajani de beoordeling van het koudemiddel alles behalve onbevooroordeeld tegemoet gaat."

In de documenten die wel openbaar gemaakt zijn, vond DUH naar eigen zeggen tientallen verwijzingen naar bijeenkomsten tussen de Commissie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder autofabrikant Ford en chemieconcern Honeywell. Dat hier geen verslagen van zijn, zoals de Brusselse autoriteiten beweren, beschouwt DUH als onwaarschijnlijk. DUH is met name geïnteresseerd in de verslaglegging uit de periode waarin vanuit Brussel besloten werd om de verplichting van milieuvriendelijker koudemiddel uit te stellen vanwege problemen met de levering van R1234yf; tot op heden het enige koudemiddel dat voldoet aan de wettelijke eisen in Europa. "Met deze maatregel degradeerde de Europese Commissie zichzelf tot handlanger van de chemie-industrie", aldus Resch.

Sinds de totstandkoming van de nieuwe milieuwetgeving en de aanvankelijke keuze van het grootste deel van de auto-industrie om over te stappen op R1234yf als koudemiddel voor aircosystemen, is er discussie over het middel. Zo is R1234yf volgens Duitse wetenschappers en autofabrikant Daimler brandgevaarlijker dan het oude koudemiddel R134a en komen er giftige gassen vrij bij de ontbranding van R1234yf.

Eerder dit jaar stelden zowel de Europese Commissie als SAE International vast dat R1234yf veilig genoeg is voor de toepassing in autoairco’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Honeywell: oude koudemiddel net zo gevaarlijk als het nieuwe

Honeywell is een van de twee bedrijven die R1234yf produceert, het andere bedrijf is Du Pont. Het nieuwe aircokoudemiddel, waarvan de patenten in het bezit zijn van de twee concerns, staat ter discussie vanwege de vermeende licht ontvlambaarheid en het giftige gas Carbonylfluoride (COF2) dat daarbij kan vrijkomen.

Het oude koudemiddel wordt volgens Honeywell al decennialang veilig gebruikt en de vervanger R1234yf is reeds veilig ingezet in honderdduizenden auto’s.

"COF2 is een bekend afbraakproduct van HFO-1234yf, dat is uitgebreid en openbaar onderzocht door toonaangevende experts in de automobielindustrie", laat Honeywell weten via een woordvoerder. "Bovendien, in tegenstelling tot wat het citaat (van milieubeweging DUH) doet vermoeden, wordt COF2 ook gevormd tijdens de verbranding van het huidige automotive koudemiddel HFC-134a, waar op dit moment wereldwijd honderden miljoenen voertuigen mee rondrijden. Wanneer er onder de genoemde omstandigheden toch COF2 vrijkomt, is dit slechts voor een fractie van een seconden en dat is lang niet genoeg om passagiers, omstanders of hulpverleners in gevaar te brengen."

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW en Daimler toch over op nieuw koudemiddel

In Europa mogen vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht met het oude milieubelastende koudemiddel R134a. Op dit moment voldoet alleen het nieuwe koudemiddel R1234yf aan de milieu-eisen van de Europese Unie.

Onder meer Volkswagen en Daimler weigeren het nieuwe koudemiddel tot nu toe te gebruiken vanwege vermeend brandgevaar. In plaats daarvan werken beide fabrikanten aan een aircoinstallatie die gebruik maakt van CO2 als koudemiddel.

Volgens Autobild heeft Volkswagen laten weten dat 2017 niet haalbaar is voor een productierijpe CO2-airco. Verwacht wordt dat Daimler en VW tijdelijk gebruik zullen gaan maken van R1234yf totdat er overgeschakeld kan worden op CO2. Volgens Auto Bild hebben zowel Volkswagen als Daimler informatie verzameld over een automatisch blussysteem dat ontbranding van het koudemiddel moet voorkomen bij een ongeval.

Nadat in 2011 bekend werd dat er giftige gassen, zoals waterstof fluoride, vrij kunnen komen wanneer R1234yf in brand vliegt, besloten Daimler, Mazda, Toyota en VW-groep het middel niet meer te gebruiken. In plaats daarvan werd na een pauze van vier jaar de ontwikkeling van een aircosysteem op CO2 weer opgepakt. CO2 was al eerder in beeld als nieuw koudemiddel, maar destijds werd door alle autofabrikanten besloten om voor R1234yf te gaan vanwege het beperkte aantal aanpassingen dat nodig is ten opzichte van een R134a-installatie. Pas daarna ontstond discussie over de brandveiligheid.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Nieuwe giftige stof ontdekt in koudemiddel R1234yf

Carbonylfluoride werd in de afgeleide vorm Fosgeen ingezet als gifgas tijdens de Eerste Wereldoorlog en is dodelijk wanneer het wordt ingeademd en in de bloedbaan terecht komt. De ontdekking dat dit gas kan vrijkomen bij brandende R1234yf werd gemeld door dezelfde wetenschapper die destijds aan de alarmbel trok over fluorwaterstofgas; chemicus Professor Andreas Kornath van de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München (LMU). Dat meldt Automobilwoche.

Volgens het team wetenschappers van Professor Kornath is Carbonylfluoride nog giftiger dan fluorwaterstof en bestaat 20 procent van de gassen die bij het brandende koudemiddel vrijkomen uit carbonylfluoride. “Er vinden 40.000 autobranden per jaar plaats in Duitsland”, laat Kornath weten aan persbureau Dpa. “Er bestaat geen andere stof die zo makkelijk te verkrijgen is en op zo’n eenvoudige manier levensgevaarlijk kan worden.”

Honeywell, een van de producenten van R1234yf, laat in een reactie weten dat de bevindingen van Kornath niet nieuw zijn. Uit een onderzoek tussen 2007 en 2009 door SAE International uitgevoerd onderzoek zou al zijn gebleken dat wanneer het gif ontstaat, het in een fractie van een seconde ook weer wordt afgebroken. Zodoende zou het geen risico vormen voor de gezondheid van zowel de inzittenden van de auto, omstanders al hulverleners. Bovendien zou het gas ook vrijkomen wanneer het huidige koudemiddel R134a in brand vliegt. "De voor dit onderzoek gebruikte methode is onbekend en de uitkomsten zijn niet reproduceerbaar", laat woordvoerder Martin Orsag van Honeywell weten. "Bovendien gaat het om een laboratorium onderzoek en niet om een praktijkonderzoek dat de omstandigheden in een auto benadert."

Daimler, een van de grootste tegenstanders van het gebruik van R1234yf als koudemiddel, laat in een reactie weten dat het onderzoek opnieuw bevestigt dat er zo snel mogelijk een productierijpe Co2 airco-installatie moet komen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Daimler maakt vorderingen met CO2-airco

Zo zouden er inmiddels een aantal werkende prototypen zijn ingebouwd in verschillende Mercedes-modellen en naar tevredenheid zijn getest. Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Rundschau op basis van uitspraken van een Daimler woordvoerder.

Een aircosysteem dat werkt met CO2 als koudemiddel is erg belangrijk voor Daimler, omdat de autobouwer tot nu weigert om gebruik te maken van het nieuwe milieuvriendelijke koudemiddel HFO1234yf. Uit veiligheidsoverwegingen maakt Daimler nu weer gebruik van het oude koudemiddel R134a tot er een productierijp CO2-systeem is.

R134a mag in de EU tot 2017 gebruikt worden in nieuwe auto’s. Daimler heeft dus tot 2017 de tijd om met een alternatief te komen en maakt tot die tijd gebruik van oude typegoedkeuringen. Eerder kondigde Daimler aan in 2017 een CO2 aircosysteem gereed te hebben voor alle modellen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

CO2 maakt auto airco tot 100 Euro duurder

Mahle ontwikkelt momenteel zowel R1234yf als CO2-aircosystemen. Die laatste onder andere in opdracht van Daimler, dat weigert om R1234yf toe te passen vanwege vermeend brandgevaar. Daimler maakte eerder deze maand bekend in 2017 de eerste auto’s met een CO2-installatie op de markt te brengen.

"We moeten parallel ontwikkelen: aan de ene kant ontwikkelen we airconditioners met het natuurlijke koudemiddel CO2 en voor andere klanten doen we dat met R1234yf ", laat Mahle-ceo Heinz Junker weten in een interview met persbureau Dpa.

Nieuw ontwerp
"CO2-installaties moeten nog worden ontwikkeld en dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor ons, want er zijn belangrijke technologische verschillen. Een CO2- aircosysteem is een volledig nieuw ontwerp en de ontwikkeling ervan kost miljoenen. Afhankelijk van de complexiteit van een airconditioner kan dat 50 tot 100 Euro per voertuig meer zijn."

De Duitse overheid publiceerde onlangs het definitieve onderzoekrapport waarin aangetoond wordt de R1234yf veilig te gebruiken is als koudemiddel in auto’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl