Tag Archive for: Airco Onderhoud

Regelmatig auto airco onderhoud door een airco specialist

Zolang de auto airco werkt, gaat alles goed. Zo denkt de trotse bezitter, die ervan uitgaat, dat het systeem onderhoudsvrij is. Tenslotte wordt in de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant nauwelijks gerept over airco controle. Maar zo’n weldadig koelsysteem is een erg ingewikkelde installatie. Dit geldt vooral een automatische airco of de climate control.

Op basis van hun constructie kan een auto airco geen hermetisch gesloten systeem zijn. Een auto airco verliest per jaar gemiddeld zo’n 10% van de totale vulhoeveelheid. Als de airco weinig wordt gebruikt bestaat het risico dat afdichtingen gaan uitdrogen en gaan lekken. Het koudemiddel raakt dan onder niveau.

Koudemiddel en de in systeem aanwezige olie zijn hygroscopisch; ze trekken vocht aan. Dat vocht leidt weer tot verzuring en lekkage. Als er koudemiddel weglekt, raakt de compressor na verloop van tijd oververhit. Verreweg de meeste airco installaties gaan dan ook defect door een te laag niveau van het koudemiddel als gevolg van airco lekkage.

Desondanks besteedt de garage bij een onderhoudsbeurt vaak nauwelijks of geen aandacht aan het aircosysteem. De simpele reden is dat er maar weinig zijn die expertise op dit gebied hebben. Lekken worden niet gecontroleerd, er wordt geen koudemiddel bijgevuld en meer dan eens blijkt achteraf de compressor, het hart van de installatie, te zijn beschadigd.

Een nieuwe compressor kost gemiddeld 600 euro en dan zit deze nog in de doos. Om koudemiddelverlies en daarmee gevolgschade te minimaliseren, bestaat een heel eenvoudige oplossing: regelmatig airco onderhoud door een airco specialist. Ieder jaar airco controle en elke twee jaar airco service (auto airco vullen of auto airco bijvullen).

AircoCare biedt hiervoor een passende oplossing;

Lees meer over auto airco service

Tag Archive for: Airco Onderhoud

Tips voor airco gebruik

  • Gebruik de airco regelmatig en dus niet alleen op warme dagen. Dit voorkomt slijtage en storingen. De pomp slijt in ruststand harder dan dat hij moet werken. Dit komt omdat de lagers van de pomp in ruststand de trillingen van de motor moet opvangen. Minimaal één keer per week de airco 10 minuten aanzetten wordt aangeraden om lekkages, uitdroging van de afdichtingen te voorkomen.
  • Je kunt de airco gebruiken bij beslagen ruiten. Het vocht wordt door het systeem naar buiten toe afgevoerd.
  • Bij aanhoudende stank is de airco waarschijnlijk beschimmeld. Laat deze reinigen.
  • Er wordt aangeraden de airco minimaal één keer per jaar te laten controleren en eens in de twee jaar onderhouden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar storingen en slijtage, maar ook naar de hoeveelheid koudemiddel. Deze neemt – zonder lekkage – circa 5 tot 15% per jaar af, en het peil kan dus in de loop der tijd te laag komen te liggen.
  • Een lekkende airco moet onmiddellijk hersteld worden omdat het koudemiddel zeer milieuverontreinigend is.
  • Hou de luchtinlaten van de auto vrij van blad en vuil om verstoppingen van het aircosysteem te voorkomen.
  • Rij niet met ramen open en airco aan, maar even het raam openzetten (en weer sluiten) voor je de airco aanzet kan geen kwaad.
  • Zet de airco niet te koud of zorg er tenminste voor dat voor het uitstappen het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur niet te groot is( max. 5°C ). Anders kan de airco je een verkoudheid opleveren.
  • Richt de blowers nooit direct op je lichaam. Dit kan spierpijn opleveren.
  • Een plasje onder uw auto? Afhankelijk van het weer, ligt er vaak een plasje water onder auto’s met een airco. Dit is afgevoerd condenswater, daar hoeft u zich dus geen zorgen over te maken.

HOUDT HET HOOFD KOEL!