Tag Archive for: R1234yf

Duitsland: koudemiddel-aanklacht ongegrond

De Europese Commissie dreigde afgelopen week opnieuw met gerechtelijke stappen tegen Duitsland omdat het autofabrikanten als Daimler niet aanpakt. Berlijn laat nu in een officiële reactie weten dat de aanklachten ongegrond zijn en een rechtszaak voor het Europese gerechtshof in Luxemburg niet te vrezen.

Daimler weigerde tot nu toe om nieuwe modellen af te vullen met het nieuwe aircokoudemiddel R1234yf. Inmiddels heeft de fabrikant toegezegd dat wel te gaan doen totdat het een aircosysteem kan leveren dat werkt op CO2 als koudemiddel. De Europese Commissie neemt daarmee geen genoegen. Brussel wil de dat de Duitse overheid Daimler verplicht tot een terugroepactie waarbij alle auto’s die in de ogen van de EC illegaal zijn afgeleverd met R134a, worden omgebouwd naar R1234yf of een ander koudemiddel dat voldoet aan de Europese milieueisen.

Europa en Duitsland zijn al jaren in een strijd verwikkeld rondom het nieuwe koudemiddel R1234yf. Een aantal Duitse autofabrikanten, met Daimler voorop weigert het gas te gebruiken omdat bij brand het fluorwaterstofgas zou vrijkomen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW phaeton en Audi A8 krijgen eerste CO2-airco

Wanneer het systeem zijn debuut maakt en wie de toeleverancier is, wil Volkswagen uit concurrentie-overwegingen niet onthullen, meldt Frankfurter Runschau. Ook Daimler werkt aan een CO2-systeem, dat volgend jaar op de markt komt. Op dit moment worden alle aircosystemen van Volkswagen nog afgevuld met het oude, milieubelastende R134a. Vanaf 1 januari 2017 mag dit koudemiddel niet meer worden toegepast in nieuwe auto’s.

Het nu al verkrijgbare, wel toegestane, alternatief R1234yf willen Volkswagen en Daimler niet gebruiken vanwege de vermeende veiligheidsrisico’s. De voorkeur van beide fabrikanten gaat uit naar CO2 als koudemiddel. Dit wordt al wel gebruikt in airco-installaties van touringcars, maar er is op dit moment nog geen systeem dat geschikt is voor personenauto’s.

Zwaarder
Vanwege de hogere druk moeten onderdelen van het CO2 aircosysteem zwaarder worden uitgevoerd. Deze nemen daardoor meer ruimte in beslag. De verwachting van onder meer Volkswagen zelf is dat 1 januari 2019 niet gehaald zal worden voor het hele modellengamma zodat een deel vanaf dat moment toch tijdelijk met R1234yf zal worden afgeleverd totdat er voor alle modellen een CO2-systeem beschikbaar is.

Verschillende Duitse politieke partijen en Greenpeace pleiten er bij de Europese Commissie voor om het verbod op R134a uit te stellen tot 2019 om autofabrikanten de gelegenheid te geven meteen over te stappen op CO2. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen ten opzichte van autofabrikanten die al zijn overgestapt op het veel duurdere nieuwe koudemiddel R1234yf, zouden autofabrikanten die het oude, en goedkopere, R134a blijven gebruiken een compensatie moeten betalen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Nieuwe giftige stof ontdekt in koudemiddel R1234yf

Carbonylfluoride werd in de afgeleide vorm Fosgeen ingezet als gifgas tijdens de Eerste Wereldoorlog en is dodelijk wanneer het wordt ingeademd en in de bloedbaan terecht komt. De ontdekking dat dit gas kan vrijkomen bij brandende R1234yf werd gemeld door dezelfde wetenschapper die destijds aan de alarmbel trok over fluorwaterstofgas; chemicus Professor Andreas Kornath van de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München (LMU). Dat meldt Automobilwoche.

Volgens het team wetenschappers van Professor Kornath is Carbonylfluoride nog giftiger dan fluorwaterstof en bestaat 20 procent van de gassen die bij het brandende koudemiddel vrijkomen uit carbonylfluoride. “Er vinden 40.000 autobranden per jaar plaats in Duitsland”, laat Kornath weten aan persbureau Dpa. “Er bestaat geen andere stof die zo makkelijk te verkrijgen is en op zo’n eenvoudige manier levensgevaarlijk kan worden.”

Honeywell, een van de producenten van R1234yf, laat in een reactie weten dat de bevindingen van Kornath niet nieuw zijn. Uit een onderzoek tussen 2007 en 2009 door SAE International uitgevoerd onderzoek zou al zijn gebleken dat wanneer het gif ontstaat, het in een fractie van een seconde ook weer wordt afgebroken. Zodoende zou het geen risico vormen voor de gezondheid van zowel de inzittenden van de auto, omstanders al hulverleners. Bovendien zou het gas ook vrijkomen wanneer het huidige koudemiddel R134a in brand vliegt. "De voor dit onderzoek gebruikte methode is onbekend en de uitkomsten zijn niet reproduceerbaar", laat woordvoerder Martin Orsag van Honeywell weten. "Bovendien gaat het om een laboratorium onderzoek en niet om een praktijkonderzoek dat de omstandigheden in een auto benadert."

Daimler, een van de grootste tegenstanders van het gebruik van R1234yf als koudemiddel, laat in een reactie weten dat het onderzoek opnieuw bevestigt dat er zo snel mogelijk een productierijpe Co2 airco-installatie moet komen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Daimler en Audi verlaten koudemiddel expertgroep SAE, BMW aarzelt

BMW aarzelt Daimler en Audi zijn uit de onderzoeksgroep van de World Federation of Automotive Engineers (SAE) gestapt. De Duitse autobouwers hebben geen vertrouwen meer in de aanpak van de groep bij het onderzoek naar de brandveiligheid van het nieuwe koudemiddel R1234yf. Ook BMW overweegt de expertgroep te verlaten.

Het deskundigenpanel van SAE verklaarde eind vorig jaar geen aanleiding te zien om R1234yf als onveilig te bestempelen, maar moet nog met een definitief onderzoeksrapport komen. "De werkgroep gaat te veel uit van aannames die niet worden onderbouwd met statistische gegevens. De resultaten geven daardoor een vertroebeld beeld. Daarom hebben wij besloten de groep te verlaten”, aldus een Daimler woordvoerder tegenover het Duitse Automobilwoche.

Audi zegt te stoppen omdat de SAE groep geen nieuwe test wil uitvoeren maar zijn oordeel alleen baseert op bestaande gegevens Daimler startte de discussie in september vorig jaar door bekend te maken te zullen stoppen met R1234yf. Uit eigen tests bleek volgens Daimler dat het nieuwe koudemiddel te brandgevaarlijk was om klanten er de weg mee op te sturen.

 

Bron: Autokompas.nl

Deadline nieuw koudemiddel opgeschort tot medio 2013

“De auto-industrie heeft nog minstens een half jaar nodig om de risico’s te kwantificeren en tegenmaatregelen te ontwikkelen", laat Ulrich Eichhorn, general manager Technologie en Milieu van de VDA weten aan weten aan het Duitse Auto, motor und sport. Hij verwees daarbij naar het onderzoek over de risico’s van het nieuwe koudemiddel HFO-1234yf.

CO2

Op dit moment wordt volgens Eichhorn onderzocht of het mogelijk is een aircosysteem te ontwikkelen waarbij de lekkage van koudemiddel bij ongevallen kan worden uitgesloten. Mercedes kondigde in september aan geen HFO 1234yf meer te willen gebruiken. Dit naar aanleiding van eigen experimenten waarbij het koudemiddel toch brandbaarder was dan aangenomen werd. Niet veel later besloten ook Mazda, Hyundai, Kia en Volkswagen van het gebruik van HFO-1234yf af te zien. De auto-industrie onderzoekt volgens Eichhorn ook alternatieven voor HFO-1234yf. Zo wordt onder meer CO2 overwogen.

 

Bron: Autokompas.nl

Toch maar CO2 airco in plaats van R1234yf?

 

Aan het begin van dit jaar haastten aanbieders van aircoservicestations zich nog een apparaat voor R1234yf in het programma te brengen. Maar nu waarschuwt Magneti Marelli de deelnemers aan zijn Checkstar-garageformule al voorzichtig te zijn met investeren in zulke apparatuur.

Dat gold toch al, omdat alleen de nieuwste auto’s dat koelmiddel zouden gebruiken. Veruit de meeste klanten rijden nog jaren rond met R134a in de airco, daarin blijft dus de grootste servicebehoefte zitten.

Mercedes: teveel brandgevaar
Halverwege dit jaar maakte Mercedes-Benz bekend nu geen R1234yf te gaan invoeren. Uit eigen botstests was gebleken dat dit koelmiddel tot brand kan leiden.

Bij de moeizame goedkeuring was al enige brandbaarheid vastgesteld, van de damp die vrijgekomen R1234yf oplevert. Daarom moeten servicestations voor dit middel dampafzuiging hebben.

Mercedes stelde vast dat lekkage van het koelmiddel op een heet uitlaatspruitstuk, zoals kan voorkomen bij ernstige aanrijdingen, een duidelijk brandrisico oplevert. Onverenigbaar met onze veiligheidsnormen, zegt het merk, dus blijven we toch R134a gebruiken.

Regels en praktijk
Klein probleempje, het mag officieel niet van de Europese Unie. Die bepaalde dat vrijkomend R134a een sterk broeikasgas is, dat uitgebannen moet worden. Te vervangen door iets met lager ‘broeikaspotentieel’, waartoe onder meer R1234yf werd ontwikkeld. Met weinig ‘broei-effect’ maar verder nagenoeg hetzelfde bruikbaar als R134a.

Dat laatste gaf de doorslag, geen nieuwe airco-installaties nodig. Maar het koelmiddel bleek wel een heel stuk duurder dan R134a, en bovendien heel slecht leverbaar. Daardoor werd de gewenste invoering van het nieuwe koelmiddel voor nieuwe autotypes die vanaf dit jaar verschijnen al onofficieel opgeschoven.

Eigenlijk staat er een boete per auto op, als nieuwe autotypes nu met R134a in de airco worden afgeleverd. De EU-regels zijn niet aangepast, maar uit praktisch oogpunt worden ze nog niet gehandhaafd.

Volkswagen wil CO2
Nu heeft Ferdinand Piëch, die de scepter zwaait bij de Volkswagen-groep, gezegd dat ook zij van het nieuwe koelmiddel afzien. Inclusief de uitspraak dat de Volkswagen-merken over zouden willen naar CO2 airco.
Zo ver ging Mercedes-baas Dieter Zetsche nog niet. Toen nog onzeker was of het nieuw uitgewerkte R1234yf voldeed en goedgekeurd zou worden ontwikkelden toeleveranciers airco op CO2 wat een compleet andere installatie vergt. Maar dit koelmiddel is niet giftig, niet brandbaar en heeft minimaal ‘broei-effect’.

Bijpassende, duurdere aircosystemen en servicestations zijn al ontwikkeld. Die investering zouden allerlei bedrijven graag alsonog terugverdienen. Maar op duurdere installaties en extra serviceapparatuur zitten autofabrikanten ook weer niet te wachten.

Zo lijkt de strijd tussen R1234yf en CO2 als koelmiddel weer helemaal open te liggen. Magneti Marelli heeft gelijk, investeer nu niet in R1234yf-servicestations, tot de EU en de autofabrikanten een duidelijke lijn kiezen hoe dit verder moet.

 

Bron: AMT.nl

Airco Service gaat veranderen!

Hoeveel kilo CO2 is nodig om het broeikaseffect van één kg van een bepaalde stof te evenaren? Dat is de Global Warming Potential van die stof. Aircokoudemiddel R134a (1,1,1,2 tetrafluorethaan) heeft een GWP van 1430. Een kilootje laten ontsnappen betekent voor onze atmosfeer daarom hetzelfde als 10.000 km rijden in een middenklasser.

GWP moet kleiner dan 150.
“Niet meer aanvaardbaar”, vindt de Europese overheid. Daarom zijn koudemiddelen met een GWP groter dan 150 straks verboden. Op dit moment concentreert de auto-industrie zich op drie mogelijke opvolgers: CO2, Spuitbusgas en een derde variant; R1234yf.

Oude installatie vullen met nieuw middel?
Eerst CO2. Als koudemiddel heet dat R744. Uiteraard heeft R744 een GWP van 1. Voor een koudemiddel is dat top. Minder aantrekkelijk is dat een R744-airco met veel hogere drukken werkt dan een R134a-installatie. Even een oude installatie vullen met dit nieuwe koudemiddel is er dus niet bij.

Efficiënt
Ondanks die hoge drukken kan een CO2-airco toch heel efficiënt werken. Door de hoge dichtheid van het gecomprimeerde CO2 hoeft de compressor er maar kleine hoeveelheden van te verpompen. Extra voordelen: leidingdiameters en componenten kunnen kleiner en vragen dus minder inbouwruimte.

Niet voor het Midden-Oosten.
Bij hogere buitentemperaturen neemt de energie-efficiëntie van zo’n CO2-installatie echter af. Dat komt omdat het CO2 in de condensor dan niet ver genoeg afkoelt om vloeibaar te worden. Om die reden wordt de condensor bij een CO2-airco gaskoeler genoemd. Dat maakt de CO2-airco minder geschikt voor hete streken als het zuiden van de Verenigde Staten of het Midden-Oosten.

Spuitbusgas.
R152a (1,1 difluorethaan) kennen we als spuitbusgas voor onder meer lak, hairspray en scheerschuim. Met zijn GWP blijft R152a net onder de 150. Als koudemiddel gedraagt het zich vrijwel net zo als R134a. Groot voordeel voor de industrie: de bestaande componenten blijven gewoon bruikbaar. Nog een voordeel: Voor dezelfde koelprestatie hoeft minder R152a te worden rondgepompt dan R134a. Dus is minder motorvermogen nodig. Maar R152a heeft ook een nadeel. Het is brandbaar. Zolang R152a onder de motorkap blijft is dat tot daar aan toe. Maar de verdamper staat in de interieurruimte.

R1234yf
Het nieuwe koudemiddel voor auto-aircosystemen wordt R1234yf (2,3,3,3 tetrafluorpropaan) met een GWP van 4. Dit jaar moeten de eerste auto’s met dit nieuwe aircosysteem van de band rollen. De installatie wordt niet veel anders, maar kan niet geserviced worden met hetzelfde airco service station dat ook R134a airco’s behandelt. Ieder voordeel heeft zijn nadeel, zo ook dit koudemiddel. Ten opzichte van R134a levert R1234yf 8 tot 10% minder koelvermogen, hierdoor stijgt het brandstofverbruik met 5 tot 6%. Daarnaast heeft R1234yf nog een vervelende eigenschap dat R134a niet heeft: het is in de juiste concentraties een brandbaar gas.

 

Bron:
AMT
Dometic WAECO
Umvelt Bundes Amt
UNEP
Honeywell
DuPont