Tag Archive for: koudemiddel R134a

Daimler overstag met nieuw koudemiddel

Er hing Daimler een rechtzaak boven het hoofd vanuit de Europese Commissie omdat de Duitse autofabrikant door het oude koudemiddel R134a te blijven gebruiken, de aangescherpte milieuregels schond.

Sinds januari 2013 mogen er in Europa geen nieuwe automodellen meer op de markt worden gebracht met een aircosysteem dat gebruik maakt van koudemiddelen met een potentieel broeikaseffect dat meer is dan 150 keer dat van koolstofdioxide. Het oude koudemiddel R134a heeft een potentieel broeikaseffect dat 1.000 keer groter is. Vanaf januari 2017 mogen er helemaal geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die te veel broeikasgas produceren.

CO2-airco
R134yf is tot nu toe het enige verkrijgbare koudemiddel waarmee autofabrikanten aan de regels kunnen voldoen, maar dit is volgens Daimler te licht ontvlambaar en er komen bij brand giftige gassen vrij. De voorkeur van Daimler gaat uit naar een aircosysteem dat werkt met CO2 als koudemiddel. De S-klasse en nieuwe E-klasse zullen vanaf januari 2017 zijn uitgerust met een CO2-aircosysteem. Voor de rest van de modellen gaat het volgens Daimler niet lukken om de deadline te halen en zal daarom toch met R1234yf worden gewerkt.

Argon gas
Om de veiligheid van inzittenden en hulpverleners te garanderen ontwikkelde de fabrikant wel een automatisch blussysteem voor in de motorruimte. In het geval van een frontale aanrijding zorgt dit systeem er voor dat het koudemiddel wordt gescheiden van de hete motoronderdelen en dat de componenten gekoeld worden. Dit gebeurt met behulp van inert Argon gas dat op de relevante plaatsen wordt gespoten.

Eerder maakte Volkswagen al bekend bij gebrek aan een goed werkend CO2 systeem (tijdelijk) terug te zullen grijpen op R1234yf.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Milieubeweging: EC houdt informatie achter over nieuw koudemiddel

DUH vroeg in januari dit jaar al inzage in de communicatie tussen de Europese Commissie, autofabrikanten en de chemieconcerns die het nieuwe koudemiddel fabriceren. Slechts een deel van deze informatie werd vrijgegeven. Volgens de Commissie om de economische belangen van de betrokken bedrijven te beschermen en het nog lopende onderzoek niet te verstoren.

DUH-directeur Jürgen Resch stelt dat de Europese Commissie hiermee de belangen van de chemische industrie boven die van het milieu en de veiligheid van mensen stelt. "Daarnaast versterkt dit gebrek aan transparantie de verdenking, dat de binnen de Europese Commissie verantwoordelijke industriecommissaris Antonio Tajani de beoordeling van het koudemiddel alles behalve onbevooroordeeld tegemoet gaat."

In de documenten die wel openbaar gemaakt zijn, vond DUH naar eigen zeggen tientallen verwijzingen naar bijeenkomsten tussen de Commissie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder autofabrikant Ford en chemieconcern Honeywell. Dat hier geen verslagen van zijn, zoals de Brusselse autoriteiten beweren, beschouwt DUH als onwaarschijnlijk. DUH is met name geïnteresseerd in de verslaglegging uit de periode waarin vanuit Brussel besloten werd om de verplichting van milieuvriendelijker koudemiddel uit te stellen vanwege problemen met de levering van R1234yf; tot op heden het enige koudemiddel dat voldoet aan de wettelijke eisen in Europa. "Met deze maatregel degradeerde de Europese Commissie zichzelf tot handlanger van de chemie-industrie", aldus Resch.

Sinds de totstandkoming van de nieuwe milieuwetgeving en de aanvankelijke keuze van het grootste deel van de auto-industrie om over te stappen op R1234yf als koudemiddel voor aircosystemen, is er discussie over het middel. Zo is R1234yf volgens Duitse wetenschappers en autofabrikant Daimler brandgevaarlijker dan het oude koudemiddel R134a en komen er giftige gassen vrij bij de ontbranding van R1234yf.

Eerder dit jaar stelden zowel de Europese Commissie als SAE International vast dat R1234yf veilig genoeg is voor de toepassing in autoairco’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW en Daimler toch over op nieuw koudemiddel

In Europa mogen vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht met het oude milieubelastende koudemiddel R134a. Op dit moment voldoet alleen het nieuwe koudemiddel R1234yf aan de milieu-eisen van de Europese Unie.

Onder meer Volkswagen en Daimler weigeren het nieuwe koudemiddel tot nu toe te gebruiken vanwege vermeend brandgevaar. In plaats daarvan werken beide fabrikanten aan een aircoinstallatie die gebruik maakt van CO2 als koudemiddel.

Volgens Autobild heeft Volkswagen laten weten dat 2017 niet haalbaar is voor een productierijpe CO2-airco. Verwacht wordt dat Daimler en VW tijdelijk gebruik zullen gaan maken van R1234yf totdat er overgeschakeld kan worden op CO2. Volgens Auto Bild hebben zowel Volkswagen als Daimler informatie verzameld over een automatisch blussysteem dat ontbranding van het koudemiddel moet voorkomen bij een ongeval.

Nadat in 2011 bekend werd dat er giftige gassen, zoals waterstof fluoride, vrij kunnen komen wanneer R1234yf in brand vliegt, besloten Daimler, Mazda, Toyota en VW-groep het middel niet meer te gebruiken. In plaats daarvan werd na een pauze van vier jaar de ontwikkeling van een aircosysteem op CO2 weer opgepakt. CO2 was al eerder in beeld als nieuw koudemiddel, maar destijds werd door alle autofabrikanten besloten om voor R1234yf te gaan vanwege het beperkte aantal aanpassingen dat nodig is ten opzichte van een R134a-installatie. Pas daarna ontstond discussie over de brandveiligheid.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Nieuwe giftige stof ontdekt in koudemiddel R1234yf

Carbonylfluoride werd in de afgeleide vorm Fosgeen ingezet als gifgas tijdens de Eerste Wereldoorlog en is dodelijk wanneer het wordt ingeademd en in de bloedbaan terecht komt. De ontdekking dat dit gas kan vrijkomen bij brandende R1234yf werd gemeld door dezelfde wetenschapper die destijds aan de alarmbel trok over fluorwaterstofgas; chemicus Professor Andreas Kornath van de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München (LMU). Dat meldt Automobilwoche.

Volgens het team wetenschappers van Professor Kornath is Carbonylfluoride nog giftiger dan fluorwaterstof en bestaat 20 procent van de gassen die bij het brandende koudemiddel vrijkomen uit carbonylfluoride. “Er vinden 40.000 autobranden per jaar plaats in Duitsland”, laat Kornath weten aan persbureau Dpa. “Er bestaat geen andere stof die zo makkelijk te verkrijgen is en op zo’n eenvoudige manier levensgevaarlijk kan worden.”

Honeywell, een van de producenten van R1234yf, laat in een reactie weten dat de bevindingen van Kornath niet nieuw zijn. Uit een onderzoek tussen 2007 en 2009 door SAE International uitgevoerd onderzoek zou al zijn gebleken dat wanneer het gif ontstaat, het in een fractie van een seconde ook weer wordt afgebroken. Zodoende zou het geen risico vormen voor de gezondheid van zowel de inzittenden van de auto, omstanders al hulverleners. Bovendien zou het gas ook vrijkomen wanneer het huidige koudemiddel R134a in brand vliegt. "De voor dit onderzoek gebruikte methode is onbekend en de uitkomsten zijn niet reproduceerbaar", laat woordvoerder Martin Orsag van Honeywell weten. "Bovendien gaat het om een laboratorium onderzoek en niet om een praktijkonderzoek dat de omstandigheden in een auto benadert."

Daimler, een van de grootste tegenstanders van het gebruik van R1234yf als koudemiddel, laat in een reactie weten dat het onderzoek opnieuw bevestigt dat er zo snel mogelijk een productierijpe Co2 airco-installatie moet komen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Daimler maakt vorderingen met CO2-airco

Zo zouden er inmiddels een aantal werkende prototypen zijn ingebouwd in verschillende Mercedes-modellen en naar tevredenheid zijn getest. Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Rundschau op basis van uitspraken van een Daimler woordvoerder.

Een aircosysteem dat werkt met CO2 als koudemiddel is erg belangrijk voor Daimler, omdat de autobouwer tot nu weigert om gebruik te maken van het nieuwe milieuvriendelijke koudemiddel HFO1234yf. Uit veiligheidsoverwegingen maakt Daimler nu weer gebruik van het oude koudemiddel R134a tot er een productierijp CO2-systeem is.

R134a mag in de EU tot 2017 gebruikt worden in nieuwe auto’s. Daimler heeft dus tot 2017 de tijd om met een alternatief te komen en maakt tot die tijd gebruik van oude typegoedkeuringen. Eerder kondigde Daimler aan in 2017 een CO2 aircosysteem gereed te hebben voor alle modellen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Daimler: in 2017 CO2 in alle autoairco’s

Volgens kfz-betrieb hoopt Mercedes hiermee de tijd te krijgen om een alternatief te bieden voor het verboden koudemiddel R134a. Mercedes weigert het nieuwe koudemiddel R1234yf te gebruiken omdat het te brandgevaarlijk zou zijn.

Regels voor CO2 uiterlijk in 2014
Mercedes streeft ernaar om de eisen voor CO2-airconditioningsystem uiterlijk in 2014 te hebben vastgelegd. “Daarop aansluitend kan de serieproductie beginnen,” aldus Geyer. Volgens de Duitser werken Mercedes en hun toeleveranciers nauw samen in het CO2-proces. In de Verenigde Staten is CO2 al geaccepteerd als koudemiddel.

Brandgevaar R1234yf zeer gering
Afgelopen donderdag heeft de Duitse rijksdienst voor het wegverkeer (KBA) in een eindverslag bekend gemaakt dat het brandgevaar van R123yf zeer gering, maar wel groter dan R134a is. Uiterlijk eind 2016 mogen auto’s, ook die met oude typegoedkeuringen, niet meer met R134a gevuld worden.

Mercedes heeft in Duitsland en Frankrijk vanuit de overheden toestemming gekregen om R134a te mogen blijven gebruiken. Ook Volkswagen wil uitsluitend CO2 aircosystemen gebruiken.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Eindconclusie SAE: HFO-1234yf is veilig

Volgens het vorig jaar gevormde projectteam is de kans dat passagiers bij een ongeval worden blootgesteld aan een brand die mede veroorzaakt is door het koudemiddel zeer klein. Deze conclusie is hetzelfde als het oorspronkelijke onderzoek dat leidde tot de keuze voor HFO-1234yf als de opvolger van het oude R134a.

In het SAE projectteam zijn zowel Europese, Amerikaanse als Aziatische OEM’s vertegenwoordigd, zoals Chrysler/Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Mazda, PSA, Renault en Toyota. Daimler, VAG en BMW stapten eind vorig jaar uit de groep omdat zij zich niet konden vinden in de onderzoeksmethodes. De resterende autofabrikanten voerden aanvullende tests uit om de ontvlambaarheid van het koudemiddel bij lekkage in een bij een ongeval betrokken voertuig te onderzoeken. Volgens het projectteam zijn de tests die Daimler uitvoerde onrealistisch en niet geschikt om de veiligheid van koudemiddelen vast te stellen.

Onrealistisch
"Bij de Daimler tests was geen sprake van een daadwerkelijke aanrijdingen tussen voertuigen of de bijbehorende factoren die hierbij in het spel zijn", schrijft SAE International op haar website. "Tot deze factoren behoren het samendrukken van de voorkant van het voertuig en de daarmee samenhangende vervorming van de motorruimte, het dovende effect van stoom die vrijkomt door het lek raken van de radiateur en het vrijkomen van koudemiddel uit de condensor buiten de motorruimte. De door Daimler gebruikte proefopstelling kan niet doorgaan voor een door een aanrijding beschadigde aircoleiding. en is te kunstmatig", aldus SAE International.

Haar eigen testmethodes zijn volgens de ingenieursvereniging als vanzelfsprekend de beste, maar dit wordt ook onderschreven door de aanbevelingen van de onder meer de Europese en Amerikaanse overheden. SAE International werkt op dit moment aan de afronding van de onderzoeksrapportage. Deze zal naar verwachting in juni dit jaar worden gepubliceerd.

 

Bron: Autokompas.nl
 

Deadline nieuw koudemiddel opgeschort tot medio 2013

“De auto-industrie heeft nog minstens een half jaar nodig om de risico’s te kwantificeren en tegenmaatregelen te ontwikkelen", laat Ulrich Eichhorn, general manager Technologie en Milieu van de VDA weten aan weten aan het Duitse Auto, motor und sport. Hij verwees daarbij naar het onderzoek over de risico’s van het nieuwe koudemiddel HFO-1234yf.

CO2

Op dit moment wordt volgens Eichhorn onderzocht of het mogelijk is een aircosysteem te ontwikkelen waarbij de lekkage van koudemiddel bij ongevallen kan worden uitgesloten. Mercedes kondigde in september aan geen HFO 1234yf meer te willen gebruiken. Dit naar aanleiding van eigen experimenten waarbij het koudemiddel toch brandbaarder was dan aangenomen werd. Niet veel later besloten ook Mazda, Hyundai, Kia en Volkswagen van het gebruik van HFO-1234yf af te zien. De auto-industrie onderzoekt volgens Eichhorn ook alternatieven voor HFO-1234yf. Zo wordt onder meer CO2 overwogen.

 

Bron: Autokompas.nl