Tag Archive for: koudemiddel R1234yf

Blootstelling aan UV-straling breekt R1234yf niet af

R1234yf vervangt R134a

Duitsland is betrokken geweest bij het langlopende verzet tegen R1234yf. Dit HFO-koudemiddel met een lage GWP zou het enige geschikte alternatief zijn in het kader van het Europees MAC-richtlijn betreffende R134a.

‘De overeenkomst is wetenschappelijk vastgesteld’

“Deze overeenkomst in termen van stabiliteit van beide koudemiddelen is wetenschappelijk vastgesteld en herhaaldelijk bevestigd door studies uitgevoerd door het Japanse National Institute of Metrology de National Oceanic & Atmospheric Administration in Boulder, Colorado in de Verenigde Staten”, reageerde Honeywell.

De fabrikant benadrukt dat het koudemiddel jarenlang zonder problemen werd gebruikt en wees erop dat R1234yf en in ieder geval ook R134a in de atmosfeer door OH-radicalen desintegreren en niet door UV-straling.

Duitsland niet blij met invoering R1234yf

Duitsland blijft nog steeds mekkeren over de invoering van R1234yf. Toen R134a onder de MAC-richtlijn in Europa werd verboden, steunde de Duitse auto-industrie oorspronkelijk CO2 als voorkeursvervanging, maar moest zich schikken naar de rest van de wereld toen elders R1234yf de voorkeur werd. In 2012 kondigde Daimler aan dat zij R1234yf niet als vervangend koudemiddel zou toepassen omdat tests die door Daimler waren uitgevoerd aantoonden dat het koudemiddel gevaarlijk ontvlambaar zou zijn. De beweringen waren sterk weerlegd door onafhankelijke tests met inbegrip van die door de ingenieursorganisatie SAE International.

 

Bron:  koudeenluchtbehandeling.nl

Milieubeweging: EC houdt informatie achter over nieuw koudemiddel

DUH vroeg in januari dit jaar al inzage in de communicatie tussen de Europese Commissie, autofabrikanten en de chemieconcerns die het nieuwe koudemiddel fabriceren. Slechts een deel van deze informatie werd vrijgegeven. Volgens de Commissie om de economische belangen van de betrokken bedrijven te beschermen en het nog lopende onderzoek niet te verstoren.

DUH-directeur Jürgen Resch stelt dat de Europese Commissie hiermee de belangen van de chemische industrie boven die van het milieu en de veiligheid van mensen stelt. "Daarnaast versterkt dit gebrek aan transparantie de verdenking, dat de binnen de Europese Commissie verantwoordelijke industriecommissaris Antonio Tajani de beoordeling van het koudemiddel alles behalve onbevooroordeeld tegemoet gaat."

In de documenten die wel openbaar gemaakt zijn, vond DUH naar eigen zeggen tientallen verwijzingen naar bijeenkomsten tussen de Commissie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder autofabrikant Ford en chemieconcern Honeywell. Dat hier geen verslagen van zijn, zoals de Brusselse autoriteiten beweren, beschouwt DUH als onwaarschijnlijk. DUH is met name geïnteresseerd in de verslaglegging uit de periode waarin vanuit Brussel besloten werd om de verplichting van milieuvriendelijker koudemiddel uit te stellen vanwege problemen met de levering van R1234yf; tot op heden het enige koudemiddel dat voldoet aan de wettelijke eisen in Europa. "Met deze maatregel degradeerde de Europese Commissie zichzelf tot handlanger van de chemie-industrie", aldus Resch.

Sinds de totstandkoming van de nieuwe milieuwetgeving en de aanvankelijke keuze van het grootste deel van de auto-industrie om over te stappen op R1234yf als koudemiddel voor aircosystemen, is er discussie over het middel. Zo is R1234yf volgens Duitse wetenschappers en autofabrikant Daimler brandgevaarlijker dan het oude koudemiddel R134a en komen er giftige gassen vrij bij de ontbranding van R1234yf.

Eerder dit jaar stelden zowel de Europese Commissie als SAE International vast dat R1234yf veilig genoeg is voor de toepassing in autoairco’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Honeywell: oude koudemiddel net zo gevaarlijk als het nieuwe

Honeywell is een van de twee bedrijven die R1234yf produceert, het andere bedrijf is Du Pont. Het nieuwe aircokoudemiddel, waarvan de patenten in het bezit zijn van de twee concerns, staat ter discussie vanwege de vermeende licht ontvlambaarheid en het giftige gas Carbonylfluoride (COF2) dat daarbij kan vrijkomen.

Het oude koudemiddel wordt volgens Honeywell al decennialang veilig gebruikt en de vervanger R1234yf is reeds veilig ingezet in honderdduizenden auto’s.

"COF2 is een bekend afbraakproduct van HFO-1234yf, dat is uitgebreid en openbaar onderzocht door toonaangevende experts in de automobielindustrie", laat Honeywell weten via een woordvoerder. "Bovendien, in tegenstelling tot wat het citaat (van milieubeweging DUH) doet vermoeden, wordt COF2 ook gevormd tijdens de verbranding van het huidige automotive koudemiddel HFC-134a, waar op dit moment wereldwijd honderden miljoenen voertuigen mee rondrijden. Wanneer er onder de genoemde omstandigheden toch COF2 vrijkomt, is dit slechts voor een fractie van een seconden en dat is lang niet genoeg om passagiers, omstanders of hulpverleners in gevaar te brengen."

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW en Daimler toch over op nieuw koudemiddel

In Europa mogen vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht met het oude milieubelastende koudemiddel R134a. Op dit moment voldoet alleen het nieuwe koudemiddel R1234yf aan de milieu-eisen van de Europese Unie.

Onder meer Volkswagen en Daimler weigeren het nieuwe koudemiddel tot nu toe te gebruiken vanwege vermeend brandgevaar. In plaats daarvan werken beide fabrikanten aan een aircoinstallatie die gebruik maakt van CO2 als koudemiddel.

Volgens Autobild heeft Volkswagen laten weten dat 2017 niet haalbaar is voor een productierijpe CO2-airco. Verwacht wordt dat Daimler en VW tijdelijk gebruik zullen gaan maken van R1234yf totdat er overgeschakeld kan worden op CO2. Volgens Auto Bild hebben zowel Volkswagen als Daimler informatie verzameld over een automatisch blussysteem dat ontbranding van het koudemiddel moet voorkomen bij een ongeval.

Nadat in 2011 bekend werd dat er giftige gassen, zoals waterstof fluoride, vrij kunnen komen wanneer R1234yf in brand vliegt, besloten Daimler, Mazda, Toyota en VW-groep het middel niet meer te gebruiken. In plaats daarvan werd na een pauze van vier jaar de ontwikkeling van een aircosysteem op CO2 weer opgepakt. CO2 was al eerder in beeld als nieuw koudemiddel, maar destijds werd door alle autofabrikanten besloten om voor R1234yf te gaan vanwege het beperkte aantal aanpassingen dat nodig is ten opzichte van een R134a-installatie. Pas daarna ontstond discussie over de brandveiligheid.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

CO2 maakt auto airco tot 100 Euro duurder

Mahle ontwikkelt momenteel zowel R1234yf als CO2-aircosystemen. Die laatste onder andere in opdracht van Daimler, dat weigert om R1234yf toe te passen vanwege vermeend brandgevaar. Daimler maakte eerder deze maand bekend in 2017 de eerste auto’s met een CO2-installatie op de markt te brengen.

"We moeten parallel ontwikkelen: aan de ene kant ontwikkelen we airconditioners met het natuurlijke koudemiddel CO2 en voor andere klanten doen we dat met R1234yf ", laat Mahle-ceo Heinz Junker weten in een interview met persbureau Dpa.

Nieuw ontwerp
"CO2-installaties moeten nog worden ontwikkeld en dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor ons, want er zijn belangrijke technologische verschillen. Een CO2- aircosysteem is een volledig nieuw ontwerp en de ontwikkeling ervan kost miljoenen. Afhankelijk van de complexiteit van een airconditioner kan dat 50 tot 100 Euro per voertuig meer zijn."

De Duitse overheid publiceerde onlangs het definitieve onderzoekrapport waarin aangetoond wordt de R1234yf veilig te gebruiken is als koudemiddel in auto’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

 

 

Daimler: in 2017 CO2 in alle autoairco’s

Volgens kfz-betrieb hoopt Mercedes hiermee de tijd te krijgen om een alternatief te bieden voor het verboden koudemiddel R134a. Mercedes weigert het nieuwe koudemiddel R1234yf te gebruiken omdat het te brandgevaarlijk zou zijn.

Regels voor CO2 uiterlijk in 2014
Mercedes streeft ernaar om de eisen voor CO2-airconditioningsystem uiterlijk in 2014 te hebben vastgelegd. “Daarop aansluitend kan de serieproductie beginnen,” aldus Geyer. Volgens de Duitser werken Mercedes en hun toeleveranciers nauw samen in het CO2-proces. In de Verenigde Staten is CO2 al geaccepteerd als koudemiddel.

Brandgevaar R1234yf zeer gering
Afgelopen donderdag heeft de Duitse rijksdienst voor het wegverkeer (KBA) in een eindverslag bekend gemaakt dat het brandgevaar van R123yf zeer gering, maar wel groter dan R134a is. Uiterlijk eind 2016 mogen auto’s, ook die met oude typegoedkeuringen, niet meer met R134a gevuld worden.

Mercedes heeft in Duitsland en Frankrijk vanuit de overheden toestemming gekregen om R134a te mogen blijven gebruiken. Ook Volkswagen wil uitsluitend CO2 aircosystemen gebruiken.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Volkswagen bevestigt keuze voor R744-airco

Van de autofabrikanten die protesteerden tegen R1234yf heeft Volkswagen officieel aangekondigd zijn keuze voor de toekomst te verleggen naar kooldioxide, R744 airco dus.

Deze mededeling zat verpakt in een mooie toespraak over milieusparend ondernemen, die de chef van de Volkswagen Groep hield op de autoshow van Genève. De groep, dus niet alleen het merk Volkswagen, wil in 2018 de meest duurzame autofabrikant ter wereld zijn. Daarin past de keuze voor CO2-airco.

Nieuwe ontwikkeling

De bedoeling zou zijn CO2-aircosystemen te gaan ontwikkelen en in nieuwe automodellen toe te passen, totdat gaandeweg het hele gamma is omgeschakeld.
Niet geheel duidelijk is wat deze ontwikkeling bij de Volkswagen Groep moet inhouden. Toen enkele jaren geleden nog onduidelijk was wat er na het koelmiddel R134a moest komen – een veel minder klimaatbedreigende variant of kooldioxide R744 – werden al airco’s voor R744 ontwikkeld door toeleveranciers zoals Behr.
Toen na veel touwtrekken het nieuw ontwikkelde koelmiddel R1234yf het meest gewilde alternatief voor R134a leek te zijn, ging de al vergevorderde ontwikkeling van R744 apparatuur in de ijskast. Die kan daar nu dus weer uit.

Probleem met de regels

Waar VW op zal doelen met ‘ontwikkeling’ is dat de hogedruk R744 airco andere onderdelen in andere maten meebrengt. De inbouw in auto’s verandert dus ook. VW wil vanzelfsprekend liefst bij het ontwerp van een auto al rekenen met deze andere aircodelen.
Helaas voor de Volkswagen groep gaat de Europese Unie daar niet op wachten. De EU wil nu al geen verder uitstel meer geven voor het verbod om in nieuwe autotypes R134a te gebruiken.

Driedubbele serviceuitrusting

Onduidelijk blijft hoe dat nu moet totdat over geruime tijd VW, Audi, Skoda, Seat enzovoort nieuwe modellen met R744 airco op de markt brengen. Hoewel de Volkswagen Groep zich uitspreekt tegen R1234yf, wegens brandgevaar, zullen ze op dit moment toch iets moeten.
Per 1 januari 2013 bestaande modelseries mogen op R134a blijven staan, daarna verschenen types moeten iets anders in de airco gebruiken, totdat de R744 installaties er zijn. Elk ander koelmiddel dan R134a mag, als het maar een voldoende laag GWP (Global Warming Potential) heeft: beneden 150, waar R134a op 1430 staat. Ter vergelijk: koolstofdioxide heeft een GWP van 1.
Niet voor niets ontstond het koelmiddel R1234yf, met laag GWP en zo min mogelijk nadelen. Een beter alternatief dat niet, zoals R744, een heel andere airco vergt, is niet gevonden. Het ziet ernaar uit dat de merken van de Volkswagen Groep dus service voor bestaande R134a airco’s moeten blijven bieden, daarnaast een tijdje R1234yf airco’s te servicen krijgen, en uiteindelijk ook heel andere serviceapparaten voor R744 moeten installeren.

 

Bron: AMT.nl

ADAC schaart zich achter koudemiddelstandpunt Daimler

Autofabrikant Daimler heeft in de Duitse automobielclub ADAC een medestander gevonden in de discussie over de brandveiligheid van het nieuwe koudemiddel R1234yf. Op haar website omschrijft ook ADAC het middel als ‘zeer brandgevaarlijk’ en in een position paper pleit het voor het gebruik van kooldioxidegas (R744) als veilig en milieuvriendelijk alternatief voor het oude middel R134a.

"Elke verhoging van het risico van brand – met name in het geval van ongevallen – in vergelijking met het oude koelmiddel R134a is om veiligheidsredenen onaanvaardbaar", aldus ADAC.

R134a mag vanwege de grote milieubelasting sinds dit jaar niet meer gebruikt worden in auto’s met een nieuwe typegoedkeuring. Maar over de opvolger is een discussie gaande binnen de branche sinds de producent van Mercedes-Benz en Smart besloot af te zien van de toepassing van R1234yf.

Daimler constateerde eind september naar aanleiding van in eigen beheer uitgevoerde crashtests dat het middel te brandgevaarlijk was en wil meer tijd om de risico’s te onderzoeken. Ook de vereniging van Duitse Autofabrikanten (VDA) gaf eerder al aan een half jaar respijt te willen voor aanvullend onderzoek. Concurrent BMW sprak zich in de Duitse media voor uitgebreidere tests.

SAE International is inmiddels al aan een nieuw onderzoek begonnen maar zegt tot nu toe geen aanwijzigingen te hebben gevonden dat R1234yf gevaarlijker is dan tot nu toe werd aangenomen.

 

Bron: Autokompas.nl