Tag Archive for: R134a

Blootstelling aan UV-straling breekt R1234yf niet af

R1234yf vervangt R134a

Duitsland is betrokken geweest bij het langlopende verzet tegen R1234yf. Dit HFO-koudemiddel met een lage GWP zou het enige geschikte alternatief zijn in het kader van het Europees MAC-richtlijn betreffende R134a.

‘De overeenkomst is wetenschappelijk vastgesteld’

“Deze overeenkomst in termen van stabiliteit van beide koudemiddelen is wetenschappelijk vastgesteld en herhaaldelijk bevestigd door studies uitgevoerd door het Japanse National Institute of Metrology de National Oceanic & Atmospheric Administration in Boulder, Colorado in de Verenigde Staten”, reageerde Honeywell.

De fabrikant benadrukt dat het koudemiddel jarenlang zonder problemen werd gebruikt en wees erop dat R1234yf en in ieder geval ook R134a in de atmosfeer door OH-radicalen desintegreren en niet door UV-straling.

Duitsland niet blij met invoering R1234yf

Duitsland blijft nog steeds mekkeren over de invoering van R1234yf. Toen R134a onder de MAC-richtlijn in Europa werd verboden, steunde de Duitse auto-industrie oorspronkelijk CO2 als voorkeursvervanging, maar moest zich schikken naar de rest van de wereld toen elders R1234yf de voorkeur werd. In 2012 kondigde Daimler aan dat zij R1234yf niet als vervangend koudemiddel zou toepassen omdat tests die door Daimler waren uitgevoerd aantoonden dat het koudemiddel gevaarlijk ontvlambaar zou zijn. De beweringen waren sterk weerlegd door onafhankelijke tests met inbegrip van die door de ingenieursorganisatie SAE International.

 

Bron:  koudeenluchtbehandeling.nl

Duitsland: koudemiddel-aanklacht ongegrond

De Europese Commissie dreigde afgelopen week opnieuw met gerechtelijke stappen tegen Duitsland omdat het autofabrikanten als Daimler niet aanpakt. Berlijn laat nu in een officiële reactie weten dat de aanklachten ongegrond zijn en een rechtszaak voor het Europese gerechtshof in Luxemburg niet te vrezen.

Daimler weigerde tot nu toe om nieuwe modellen af te vullen met het nieuwe aircokoudemiddel R1234yf. Inmiddels heeft de fabrikant toegezegd dat wel te gaan doen totdat het een aircosysteem kan leveren dat werkt op CO2 als koudemiddel. De Europese Commissie neemt daarmee geen genoegen. Brussel wil de dat de Duitse overheid Daimler verplicht tot een terugroepactie waarbij alle auto’s die in de ogen van de EC illegaal zijn afgeleverd met R134a, worden omgebouwd naar R1234yf of een ander koudemiddel dat voldoet aan de Europese milieueisen.

Europa en Duitsland zijn al jaren in een strijd verwikkeld rondom het nieuwe koudemiddel R1234yf. Een aantal Duitse autofabrikanten, met Daimler voorop weigert het gas te gebruiken omdat bij brand het fluorwaterstofgas zou vrijkomen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

VW phaeton en Audi A8 krijgen eerste CO2-airco

Wanneer het systeem zijn debuut maakt en wie de toeleverancier is, wil Volkswagen uit concurrentie-overwegingen niet onthullen, meldt Frankfurter Runschau. Ook Daimler werkt aan een CO2-systeem, dat volgend jaar op de markt komt. Op dit moment worden alle aircosystemen van Volkswagen nog afgevuld met het oude, milieubelastende R134a. Vanaf 1 januari 2017 mag dit koudemiddel niet meer worden toegepast in nieuwe auto’s.

Het nu al verkrijgbare, wel toegestane, alternatief R1234yf willen Volkswagen en Daimler niet gebruiken vanwege de vermeende veiligheidsrisico’s. De voorkeur van beide fabrikanten gaat uit naar CO2 als koudemiddel. Dit wordt al wel gebruikt in airco-installaties van touringcars, maar er is op dit moment nog geen systeem dat geschikt is voor personenauto’s.

Zwaarder
Vanwege de hogere druk moeten onderdelen van het CO2 aircosysteem zwaarder worden uitgevoerd. Deze nemen daardoor meer ruimte in beslag. De verwachting van onder meer Volkswagen zelf is dat 1 januari 2019 niet gehaald zal worden voor het hele modellengamma zodat een deel vanaf dat moment toch tijdelijk met R1234yf zal worden afgeleverd totdat er voor alle modellen een CO2-systeem beschikbaar is.

Verschillende Duitse politieke partijen en Greenpeace pleiten er bij de Europese Commissie voor om het verbod op R134a uit te stellen tot 2019 om autofabrikanten de gelegenheid te geven meteen over te stappen op CO2. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen ten opzichte van autofabrikanten die al zijn overgestapt op het veel duurdere nieuwe koudemiddel R1234yf, zouden autofabrikanten die het oude, en goedkopere, R134a blijven gebruiken een compensatie moeten betalen.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Ook Toyota laat R1234yf vallen

 

“We hebben besloten de Toyota Prius Plus, de GT86 en de Lexus GS opnieuw met R134a af te vullen om de bezorgdheid van onze klanten over de veiligheid van het nieuwe koudemiddel te respecteren. Dit vanwege de controverse in Duitsland”, aldus een woordvoerder van Toyota tegenover persbureau Reuters.

Toyota zegt wel nog steeds het volste vertrouwen te hebben in het nieuwe koudemiddel, maar te willen voorkomen dat zij in de discussie betrokken raakt. Naar verluidt kan Toyota zonder problemen teruggrijpen op R134a omdat op de genoemde drie modellen nog een typegoedkeuring van het oude koudemiddel zit.

Daimler
In Frankrijk komt dinsdag de zaak voor de Raad van State die Daimler aanspande tegen de Franse overheid vanwege de boycot tegen Mercedes-Benz. Volgens Denis Garreau, een van de advocaten van Daimler, heeft de boycot betrekking op 60 procent van de verkoop van Mercedes-Benz in Frankrijk. Er zouden zo’n 4.500 Mercedessen van de modellen A- en B-klasse , CLA, en SL klaar staan, maar niet kunnen worden afgeleverd vanwege de weigering van de Franse overheid om deze auto’s toe te laten op de Franse weg. Meer dan de helft van de auto’s zou al betaald zijn.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Toch maar CO2 airco in plaats van R1234yf?

 

Aan het begin van dit jaar haastten aanbieders van aircoservicestations zich nog een apparaat voor R1234yf in het programma te brengen. Maar nu waarschuwt Magneti Marelli de deelnemers aan zijn Checkstar-garageformule al voorzichtig te zijn met investeren in zulke apparatuur.

Dat gold toch al, omdat alleen de nieuwste auto’s dat koelmiddel zouden gebruiken. Veruit de meeste klanten rijden nog jaren rond met R134a in de airco, daarin blijft dus de grootste servicebehoefte zitten.

Mercedes: teveel brandgevaar
Halverwege dit jaar maakte Mercedes-Benz bekend nu geen R1234yf te gaan invoeren. Uit eigen botstests was gebleken dat dit koelmiddel tot brand kan leiden.

Bij de moeizame goedkeuring was al enige brandbaarheid vastgesteld, van de damp die vrijgekomen R1234yf oplevert. Daarom moeten servicestations voor dit middel dampafzuiging hebben.

Mercedes stelde vast dat lekkage van het koelmiddel op een heet uitlaatspruitstuk, zoals kan voorkomen bij ernstige aanrijdingen, een duidelijk brandrisico oplevert. Onverenigbaar met onze veiligheidsnormen, zegt het merk, dus blijven we toch R134a gebruiken.

Regels en praktijk
Klein probleempje, het mag officieel niet van de Europese Unie. Die bepaalde dat vrijkomend R134a een sterk broeikasgas is, dat uitgebannen moet worden. Te vervangen door iets met lager ‘broeikaspotentieel’, waartoe onder meer R1234yf werd ontwikkeld. Met weinig ‘broei-effect’ maar verder nagenoeg hetzelfde bruikbaar als R134a.

Dat laatste gaf de doorslag, geen nieuwe airco-installaties nodig. Maar het koelmiddel bleek wel een heel stuk duurder dan R134a, en bovendien heel slecht leverbaar. Daardoor werd de gewenste invoering van het nieuwe koelmiddel voor nieuwe autotypes die vanaf dit jaar verschijnen al onofficieel opgeschoven.

Eigenlijk staat er een boete per auto op, als nieuwe autotypes nu met R134a in de airco worden afgeleverd. De EU-regels zijn niet aangepast, maar uit praktisch oogpunt worden ze nog niet gehandhaafd.

Volkswagen wil CO2
Nu heeft Ferdinand Piëch, die de scepter zwaait bij de Volkswagen-groep, gezegd dat ook zij van het nieuwe koelmiddel afzien. Inclusief de uitspraak dat de Volkswagen-merken over zouden willen naar CO2 airco.
Zo ver ging Mercedes-baas Dieter Zetsche nog niet. Toen nog onzeker was of het nieuw uitgewerkte R1234yf voldeed en goedgekeurd zou worden ontwikkelden toeleveranciers airco op CO2 wat een compleet andere installatie vergt. Maar dit koelmiddel is niet giftig, niet brandbaar en heeft minimaal ‘broei-effect’.

Bijpassende, duurdere aircosystemen en servicestations zijn al ontwikkeld. Die investering zouden allerlei bedrijven graag alsonog terugverdienen. Maar op duurdere installaties en extra serviceapparatuur zitten autofabrikanten ook weer niet te wachten.

Zo lijkt de strijd tussen R1234yf en CO2 als koelmiddel weer helemaal open te liggen. Magneti Marelli heeft gelijk, investeer nu niet in R1234yf-servicestations, tot de EU en de autofabrikanten een duidelijke lijn kiezen hoe dit verder moet.

 

Bron: AMT.nl

HFO-1234yf in opspraak!

In Duitsland is commotie ontstaan rond het nieuwe synthetische koudemiddel HFO-1234yf. Volgens het Duitse autoblad AutoBild heeft laboratoriumonderzoek in München aangetoond dat het middel, dat nu als vervanger voor R134a in alle nieuw geproduceerde auto airco’s wordt toegepast niet zo onschuldig is als de producent wil doen geloven. Professor in de chemie Andreas Kornath zegt dat bij brand het koudemiddel het uiterst agressieve fluorwaterstofzuur ( Waterstoffluoride of vloeizuur is een zeer corrosief zuur met als brutoformule HF) kan produceren, dat in kleine hoeveelheden op de menselijke huid reeds dodelijk kan zijn. Dit zou met name bij auto-ongelukken waarbij brand in het geding is niet ondenkbaar zijn.

Het tijdschrift vraagt zich bovendien af – als brandbaarheid niet zo’n probleem is -waarom gekozen is voor het dure HFO-1234yf, dat 150 tot 200 euro per kilo kost in plaats het goedkope alom gebruikte propaan dat nog geen euro per kilo kost.

De producent van HFO-1234yf, Honeywell, heeft onmiddellijk gereageerd. Volgens het Britse koudeblad ‘ACR News’ heeft de producent zijn commentaar in een persbricht doen uitgaan:
«Honeywell heeft de beweringen weerlegd en wijst erop dat 1234yf 25.000 keer minder brandbaar is dan benzine. „Het kan niet worden vergeleken met brandbare koudemiddelen, zoals propaan,” zegt Honeywell Sabine Chmielewski.

Op Youtube zijn er aantal films te zien, waaruit het toch duidelijk blijkt dat HFO-1234yf een serieus probleem kan gaan opleveren.

Film is hier te zien…

Duitsland, dat oorspronkelijk CO2 steunde als de vervanger van R134a in de auto ac-systemen, blijft vrijwel alleen te staan in zijn oppositie tegen HFO-1234yf.
De nieuwe gas is al goedgekeurd voor gebruik in de VS, Japan en Europa en onlangs werd ook groen licht gegeven door de Duitse brandweervereniging ‘Deutscher Verband Feuerwehr’ (DFV), die zei dat zij overtuigd was dat het middel dezelfde veiligheidsnormen kent als R134a. De DFV beschreef de toxiciteit van R1234yf als laag en vergelijkbaar met R134a en dat het veilig is voor passagiers en hulpdiensten.

De fabrikant wijst erop dat HFO1234yf belangrijke proeven inzake veiligheid en werkzaamheid heeft ondergaan bij onafhankelijke testen door instituten, waaronder de SAE International Cooperative Research Program, waaraan de belangrijkste autofabrikanten aan deelnemen. De SAE testen schrijven HFO1234yf ‘superieure milieuprestaties’ toe, te vergelijken met CO2 maar dat het minder risico’s voor gebruik in auto-airco’s heeft, »

Ondertussen gaat de ontwikkeling van de CO2-airco in Duitsland met systemen bestemd voor gebruik in commerciële voertuigen onverminderd door.

 

Bron: Koudeenluchtbehandeling.nl