Tag Archive for: aircosystemen

Milieubeweging: EC houdt informatie achter over nieuw koudemiddel

DUH vroeg in januari dit jaar al inzage in de communicatie tussen de Europese Commissie, autofabrikanten en de chemieconcerns die het nieuwe koudemiddel fabriceren. Slechts een deel van deze informatie werd vrijgegeven. Volgens de Commissie om de economische belangen van de betrokken bedrijven te beschermen en het nog lopende onderzoek niet te verstoren.

DUH-directeur Jürgen Resch stelt dat de Europese Commissie hiermee de belangen van de chemische industrie boven die van het milieu en de veiligheid van mensen stelt. "Daarnaast versterkt dit gebrek aan transparantie de verdenking, dat de binnen de Europese Commissie verantwoordelijke industriecommissaris Antonio Tajani de beoordeling van het koudemiddel alles behalve onbevooroordeeld tegemoet gaat."

In de documenten die wel openbaar gemaakt zijn, vond DUH naar eigen zeggen tientallen verwijzingen naar bijeenkomsten tussen de Commissie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder autofabrikant Ford en chemieconcern Honeywell. Dat hier geen verslagen van zijn, zoals de Brusselse autoriteiten beweren, beschouwt DUH als onwaarschijnlijk. DUH is met name geïnteresseerd in de verslaglegging uit de periode waarin vanuit Brussel besloten werd om de verplichting van milieuvriendelijker koudemiddel uit te stellen vanwege problemen met de levering van R1234yf; tot op heden het enige koudemiddel dat voldoet aan de wettelijke eisen in Europa. "Met deze maatregel degradeerde de Europese Commissie zichzelf tot handlanger van de chemie-industrie", aldus Resch.

Sinds de totstandkoming van de nieuwe milieuwetgeving en de aanvankelijke keuze van het grootste deel van de auto-industrie om over te stappen op R1234yf als koudemiddel voor aircosystemen, is er discussie over het middel. Zo is R1234yf volgens Duitse wetenschappers en autofabrikant Daimler brandgevaarlijker dan het oude koudemiddel R134a en komen er giftige gassen vrij bij de ontbranding van R1234yf.

Eerder dit jaar stelden zowel de Europese Commissie als SAE International vast dat R1234yf veilig genoeg is voor de toepassing in autoairco’s.

 

Bron: automotive-werkplaats.nl

Toch maar CO2 airco in plaats van R1234yf?

 

Aan het begin van dit jaar haastten aanbieders van aircoservicestations zich nog een apparaat voor R1234yf in het programma te brengen. Maar nu waarschuwt Magneti Marelli de deelnemers aan zijn Checkstar-garageformule al voorzichtig te zijn met investeren in zulke apparatuur.

Dat gold toch al, omdat alleen de nieuwste auto’s dat koelmiddel zouden gebruiken. Veruit de meeste klanten rijden nog jaren rond met R134a in de airco, daarin blijft dus de grootste servicebehoefte zitten.

Mercedes: teveel brandgevaar
Halverwege dit jaar maakte Mercedes-Benz bekend nu geen R1234yf te gaan invoeren. Uit eigen botstests was gebleken dat dit koelmiddel tot brand kan leiden.

Bij de moeizame goedkeuring was al enige brandbaarheid vastgesteld, van de damp die vrijgekomen R1234yf oplevert. Daarom moeten servicestations voor dit middel dampafzuiging hebben.

Mercedes stelde vast dat lekkage van het koelmiddel op een heet uitlaatspruitstuk, zoals kan voorkomen bij ernstige aanrijdingen, een duidelijk brandrisico oplevert. Onverenigbaar met onze veiligheidsnormen, zegt het merk, dus blijven we toch R134a gebruiken.

Regels en praktijk
Klein probleempje, het mag officieel niet van de Europese Unie. Die bepaalde dat vrijkomend R134a een sterk broeikasgas is, dat uitgebannen moet worden. Te vervangen door iets met lager ‘broeikaspotentieel’, waartoe onder meer R1234yf werd ontwikkeld. Met weinig ‘broei-effect’ maar verder nagenoeg hetzelfde bruikbaar als R134a.

Dat laatste gaf de doorslag, geen nieuwe airco-installaties nodig. Maar het koelmiddel bleek wel een heel stuk duurder dan R134a, en bovendien heel slecht leverbaar. Daardoor werd de gewenste invoering van het nieuwe koelmiddel voor nieuwe autotypes die vanaf dit jaar verschijnen al onofficieel opgeschoven.

Eigenlijk staat er een boete per auto op, als nieuwe autotypes nu met R134a in de airco worden afgeleverd. De EU-regels zijn niet aangepast, maar uit praktisch oogpunt worden ze nog niet gehandhaafd.

Volkswagen wil CO2
Nu heeft Ferdinand Piëch, die de scepter zwaait bij de Volkswagen-groep, gezegd dat ook zij van het nieuwe koelmiddel afzien. Inclusief de uitspraak dat de Volkswagen-merken over zouden willen naar CO2 airco.
Zo ver ging Mercedes-baas Dieter Zetsche nog niet. Toen nog onzeker was of het nieuw uitgewerkte R1234yf voldeed en goedgekeurd zou worden ontwikkelden toeleveranciers airco op CO2 wat een compleet andere installatie vergt. Maar dit koelmiddel is niet giftig, niet brandbaar en heeft minimaal ‘broei-effect’.

Bijpassende, duurdere aircosystemen en servicestations zijn al ontwikkeld. Die investering zouden allerlei bedrijven graag alsonog terugverdienen. Maar op duurdere installaties en extra serviceapparatuur zitten autofabrikanten ook weer niet te wachten.

Zo lijkt de strijd tussen R1234yf en CO2 als koelmiddel weer helemaal open te liggen. Magneti Marelli heeft gelijk, investeer nu niet in R1234yf-servicestations, tot de EU en de autofabrikanten een duidelijke lijn kiezen hoe dit verder moet.

 

Bron: AMT.nl